گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : عقبایی جزنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : dr.oghbaei@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : مديريت دولتي، مديريت استراتژيک، مديريت مالي، بانکداري، تصميم گيري و خط مشي گذاري (سياست گذاري).
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :