سیما سرلک
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : سیما نام خانوادگی : سرلک
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : simasarlak@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : جوجه گوشتي و مرغ تخمگذار