گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : صفائی آرانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : safaei.ahmad@chmail.ir
ایمیل : safaei.ahmad@chmail.ir
زمینه تحقیقاتی : فرهنگ ، مردم شناسي،ميراث فرهنگي،مطالعه