مهندس طاهره ملاح نیا
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
دانشکده : معماری
رشته تحصیلی : - مهندسی معماری

بيوگرافي

نام : طاهره نام خانوادگی : ملاح نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : مدعو-حق التدریس
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :