بابک توحیدی
گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

بيوگرافي

نام : بابک نام خانوادگی : توحیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : b_tohidi1367@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : جبرانگر هاي توان راكتيو