سید حسین هاشمی
گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم اقتصادی-تجارت بين الملل

بيوگرافي

نام : سید حسین نام خانوادگی : هاشمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : hashememad@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : اقتصاد بين الملل