گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی معماری

بيوگرافي

نام : شیوا نام خانوادگی : انصاری پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : ansaripour_shiva@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : معماري-طراحي شهري-شهرسازي- مرمت شهري- مرمت بافت و ابنيه- معماري داخلي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تجدید ساختار شهری با رویکرد پایداری اکولوژیک
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : طراحی مرکز محله با رویکرد پایداری اکولوژیک
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: معماری و محوطه سازی
ارائه دهنده : دوره های حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : مزکز فرهنگی هنری فرشچیان طول دوره : 2 ماه
عنوان دوره: معماری و طراحی مسکونی
ارائه دهنده : دوره های حرفه ای سازمان نظام مهندسی ساختمان
محل دوره : مزکز فرهنگی هنری فرشچیان طول دوره : 3 ماه
عنوان دوره: نرم افزار 3D Studio Max
ارائه دهنده : جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
محل دوره : دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تهران طول دوره : 4 ماه