گروه آموزشی : علوم انسانی
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

بيوگرافي

نام : عیسی نام خانوادگی : محمدحسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : eisa.mh44@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روابط بین‌الملل
دانشگاه محل تحصیل : علوم تحقیقات اصفهان سال اخذ مدرک : -
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مطالعات منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شیراز سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : تأثیر سامانه‌های دفاع موشکی بر امنیت منطقه‌ای کشورها (مطالعه موردی: سامانه‌های دفاع موشکی و امنیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران درخاورمیانه)
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم سیاسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی کرج سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :