گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي

بيوگرافي

نام : محمود نام خانوادگی : حیدری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : bijan.heydari1984@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : در زمينه هاي مختلف علوم انساني فعاليت انجام داده ام
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم تربیتی- تحقیقات آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد رودهن سال اخذ مدرک : 1392
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین آمادگی جسمانی و پیشفرت تحصیلی دانش آموزان دروه متوسطه پسرانه شهر پردیس
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : علوم تربیتی- برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد رودهن سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: spps
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارآفرینی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تاریخ دوره : 1392