گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : احسان اله نام خانوادگی : ناصحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : علوم تجربی
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان امام خمینی سال اخذ مدرک : 1362
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : زمین شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1366/11/20
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : چینه شناسی فسیل شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی سال اخذ مدرک : 1371/8/5
عنوان پایان نامه : ميكروستراتيگرافي و ميكروپالئونتولوژي سازند كرج در نواحي كن ، سولقان امامزاده داوود، شهرستانك كلون بسته (البرز مركزي)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : چینه شناسی و فسیل شناسی
دانشگاه محل تحصیل : واجد علوم و تحقیقات سال اخذ مدرک : 1377/7/5
عنوان پایان نامه : طالعه بیوستراتیگرافی سنگهای رسوبی دونین زرند کرمان،ایران مرکزی
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: سازمان ومدیرت
ارائه دهنده : دانشگاه آزاد آشتیان
محل دوره : دانشگاه آزاد آشتیان طول دوره : یک روز
عنوان دوره: روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد خوراسگان طول دوره : 2روز
عنوان دوره: مدیریت آموزش عالی
ارائه دهنده :
محل دوره : سازمان مرکزی دانشگاه آزاد طول دوره : 3روز
عنوان دوره: مدیریت منابع انسانی
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد اراک طول دوره : 2روز
عنوان دوره: چهره به چهره
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد نراق طول دوره : 1
عنوان دوره: فلسفه تعلیم و تربیت
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد نراق طول دوره : 2
عنوان دوره: روش شناسی تحقیق
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد نراق طول دوره : 2
عنوان دوره: Power point
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد نراق طول دوره : 3
عنوان دوره: مدیریت بهره وری
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد همدان طول دوره : 2
عنوان دوره: مدیریت استراتژیک
ارائه دهنده :
محل دوره : دانشگاه آزاد همدان طول دوره : 2
احسان اله ناصحي متولد27 آذر سال 1344 در شهر کاشان ديپلم تجربي 1362 کارشناسي (زمين شناسي) دانشگاه تهران 1362-1366 کارشناسي ارشد (چينه و فسيل) دانشگاه شهيد بهشتي 1367-1371 دکتري (چينه و فسيل )واحد علوم و تحقيقات 1371-1377 سابقه کار کارشناس مسئول در طرح اکتشافات سراسري جنوب خراسان 1369-1371 کارشناس نانو در سازمان زمين شناسي و اکتشافت 1372-