گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی برق-قدرت-ماشینهای الکتریکی و درایو

بيوگرافي

نام : سهیل نام خانوادگی : مرادی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : s1365mn@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : شبكه هاي هوشمند- ماشين هاي الكتريكي-رله و حفاظت
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد کازرون سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه : خصوصی سازی و بررسی مدل اراذه شده جهت بررسی ساختار سیستم های قدرت
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : شهید چمران اهواز سال اخذ مدرک : 93
عنوان پایان نامه : استفاده ار پاسخ تقاضا جهت فراهم سازی سرویس جانبی تنظیم در یک شبکه قدرت هوشمند
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق قدرت
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : در حال تحصیل