نسیم نیک بخش
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی كامپيوتر-نرم افزار

بيوگرافي

نام : نسیم نام خانوادگی : نیک بخش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : nasim.nikbakhsh@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : distributed systems