فاطمه السادات مجیدی
گروه آموزشی : معماری
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : فاطمه السادات نام خانوادگی : مجیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : f.s.majidi@khuisf.ac.ir
ایمیل : m.artmies@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : انرژي و آسايش حرارتي- طراحي براي معلولين جسمي حركتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک : 1397
عنوان پایان نامه : ارائه مدل آسایش حرارتی در فضای باز عمومی محلات مسکونی با تکیه بر نظریه سازگاری (نمونه موردی: محلات منتخب جدید و قدیم شهر اصفهان)

    

عضو هيئت علمي دانشگاه  آزاد اسلامي واحد اصفهان