فاطمه السادات مجیدی
گروه آموزشی : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : فاطمه السادات نام خانوادگی : مجیدی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : بورسیه
ایمیل دانشگاهی : m.artmies@gmail.com
ایمیل : m.artmies@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : ضوابط و استانداردهاي طراحي براي معلولين جسمي حركتي- آسايش حرارتي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :

عضو هيئت علمي دانشگاه   

دانشجوي دکتراي معماري