گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - کشاورزی-علوم دامي -تغذيه دام

بيوگرافي

نام : احسان نام خانوادگی : شیروانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : ehsanshirvani1358@gmail.com
ایمیل : ehsanshirvani1358@gmail.com
زمینه تحقیقاتی :