محسن پناهنده
گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - شهرسازی - برنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : پناهنده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : panahnde.mohsen@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : خلاقيت