گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - دندانپزشكي ترميمي

بيوگرافي

نام : ذایان نام خانوادگی : عارف
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : dayanaref@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ارتودنسي و درمان ناننجاريهاي دنداني فكي