گروه آموزشی : عمران
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی عمران-زلزله

بيوگرافي

نام : محمد حسین نام خانوادگی : تقی زاده
تاریخ تولد : 1366/06/16
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mh.taghizadeh@khuisf.ac.ir
زمینه تحقیقاتی : سازه هاي فضاکار، طراحي و آناليز پل ها و سازه هاي خاص، اندركنش خاك و سازه، بهسازي خاک ها، آزمايش هاي ژئوتکنيکي صحرايي و آزمايشگاهي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی : ریاضی و فیزیک
دانشگاه محل تحصیل : دبیرستان نمونه مردمی دین و دانش سال اخذ مدرک : 1383
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی عمران
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1389
عنوان پایان نامه : تحلیل رفتار سازه های چوبی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی سازه
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی ژئوتکنیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : ارزیابی پارامترهای موثر در تراکم دینامیکی بستر دریا
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: تحلیلگر و طراح سازه با برنامه ETABS
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر رشت طول دوره : 112 ساعت
عنوان دوره: تحلیلگر و طراح پی با برنامه SAFE
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر رشت طول دوره : 56 ساعت
عنوان دوره: مسئول اجرای سازه های بتنی
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر رشت طول دوره : 240 ساعت
عنوان دوره: نقشه کشی ساختمان با اتوکد
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید باهنر رشت طول دوره : 315 ساعت
عنوان دوره: نقشه بردار درجه 1، 2، 3 و با دستگاه Total Station
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت طول دوره : 352 ساعت
عنوان دوره: متصدی متره و برآورد
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت طول دوره : 106 ساعت
عنوان دوره: ترسیم نقشه های اسکلت فلزی
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت طول دوره : 30 ساعت
عنوان دوره: مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت طول دوره : 18 ساعت
عنوان دوره: کارور نرم افزار نقشه برداری SDR MAP
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت طول دوره : 70 ساعت
عنوان دوره: مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی درجه 1 و 2
ارائه دهنده : سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
محل دوره : مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری رشت طول دوره : 270 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : نقشه برداری و عملیات - نقشه برداری ساختمان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه تاریخ دوره : 93-94
عنوان دوره : نقشه کشی ساختمان - نقشه کشی ساختمان های بتنی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه تاریخ دوره : 93-94
عنوان دوره : عناصر و جزییات ساختمان
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه تاریخ دوره : 93-94
عنوان دوره : مکانیک خاک و آزمایشگاه
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه تاریخ دوره : 94-95
عنوان دوره : مهندسی پی - پی و پی سازی
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه تاریخ دوره : 94-95
عنوان دوره : بارگذاری
محل دوره : دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه تاریخ دوره : 94-95
عنوان دوره : زمین شناسی مهندسی
محل دوره : دانشگاه غیرانتفاعی مهرآستان تاریخ دوره : 94-95