گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-خاكشناسي

بيوگرافي

نام : حمید نام خانوادگی : شریعتی بهروزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : h.shariatib@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : سد وشبکه آبياري وزهكشي ،خاکشناسي ، آب وخاک
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : فیزیک وحفاظت خاک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه : ارزیابی مدلهای ریاضی ورایانه ای در آبشویی واصلاح خاکها
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: سد سازی وشبکه آبیاری وزهکشی 83
ارائه دهنده : مرکز تحقیقات کشاورزی وپردیش کشاورزی کرج
محل دوره : مرکز تحقیقات کشاورزی مشهد ودانشکده کشاورزی کرج طول دوره :
عنوان دوره: دوره شبکه های آبیاری وزهکشی وتاسیسات آبی پردیس کرج - سال 91
ارائه دهنده : پردیس کشاورزی
محل دوره : دانشکده کشاورزی کرج طول دوره :
عنوان دوره: دوره ارزیابی طرحهای افتصادی (کامفار) خرداد93
ارائه دهنده : شرکت حامیان صنعت
محل دوره : شرکت شهرکهای صنعتی طول دوره :
عنوان دوره: دوره چشم انداز اقتصاد تجارت وکسب وکار آبان 93
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره تحلیل وبررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال خرداد94
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره مدیریت فروش وروشهای ورود به بازارهای رقابتی - مهرماه 91
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: سمینار و دوره طراحی سازه پرورش ماهی در قفس هتل المپیک تهران 94
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره: دوره تحلیل ریشه های رکود وچشم انداز اقتصاد ایران - دکتر رنانی مهر ماه 95
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره:
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کسب وکارهای کوچک
محل دوره : دانشگاه اشرفی اصفهانی تاریخ دوره : بهمن 96