گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - دندانپزشکی ترمیمی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : قراری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mohammad_gharari@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :