گروه آموزشی : حقوق
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم سياسي-امنيت ملي

بيوگرافي

نام : مینا نام خانوادگی : خوشنام
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mina.khoshnam@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : روابط فرهنگي، طرحهاي فرهنگي اتماعي، طرحهايي در راستاي كاهش آسيبهاي ترافيكي، طرحهاي ارتقا فرهنگ ترافيك
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی اصفهان واحد خوراسگان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : روابط بین الملل
دانشگاه محل تحصیل : آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تفکیک قوا بین کنگره و ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : جغرافیا و طراحی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه شهید بهشتی تهران سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : بررسی ساختار بازارهایکلانشهرهای ایران بر اساس متدهای استاندارد( سنتی یا مدرنیزه)
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : برنامه ریزی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) با افراد عادی
درجه تحصیلی :دیپلم رشته تحصیلی :
دانشگاه محل تحصیل : سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره: HSE
ارائه دهنده : مرکز آموزشهای تخصصی - کاربردی
محل دوره : شیراز طول دوره : 8 ساعت
عنوان دوره: کارگاه مقاله نویسی تخصصی ISI و ISC
ارائه دهنده : دانشگاه شیراز
محل دوره : شیراز طول دوره : 40 ساعت
عنوان دوره: مدیریت استرس
ارائه دهنده : شهرداری شیراز
محل دوره : شیراز طول دوره : 3 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : کارگاه آموزش فرهنگ ترفیک
محل دوره : دانشگاه علمی و کاربردی شهرداری شیراز تاریخ دوره : شش ترم تحصیلی
عنوان دوره : طراحي شهري
محل دوره : تاریخ دوره : شش ترم تحصيلي
عنوان دوره : برنامه ريزي شهري
محل دوره : تاریخ دوره : شش ترم تحصيلي
عنوان دوره : طراحي وبرنامه ريزي شهري
محل دوره : تاریخ دوره : شش ترم تحصيلي
عنوان دوره : مهندسي حمل ونقل وترافيك
محل دوره : تاریخ دوره : دو ترم تحصيلي