گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق و الكترونيك
مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : محمدرضا نام خانوادگی : امینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : mr.amini@khuisf.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : الکترونيک قدرت، منابع تغذيه سوئيچينگ
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1393
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1387
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مهندسی برق- الکترونیک
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه صنعتی اصفهان سال اخذ مدرک : 1385
عنوان پایان نامه :