گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

نام : عاطفه نام خانوادگی : مبلیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : a_moblian@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی : ازدواج و خانواده
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره
دانشگاه محل تحصیل : آزاد خمینی شهر سال اخذ مدرک : 92
عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش انگیزه تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر اصفهان
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : مشاوره پیش از ازدواج
محل دوره : کلینیک تخصصی خانواده راه عشق تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : کارگاه ذهن آگاهی و کشف خویشتن
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : مهارت های مدیریت استرس
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی اصفهان تاریخ دوره : 93
عنوان دوره : مهارت های بهبود روابط زو ارتقا صمیمیت زوجین
محل دوره : مرکز مشاوره صنعت نفت تاریخ دوره : 92
عنوان دوره : راهکارهای افزایش شادکامی
محل دوره : مرکز مشاوره صنعت نفت تاریخ دوره : 92
عنوان دوره : مهارت خودشناسی و همدلی
محل دوره : دانشگاه آزاد خمینی شهر تاریخ دوره : 94
عنوان دوره : مهارت خودشناسی و همدلی
محل دوره : موسسه غیرانتفاعی المهدی تاریخ دوره : 94
عنوان دوره : دوره کامل مهارت های زندگی
محل دوره : مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان تاریخ دوره : 93