گروه آموزشی : زبان انگلیسی
دانشکده : زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - آموزش زبان انگلیسی

بيوگرافي

نام : قاسمعلی نام خانوادگی : آزادی رنانی
تاریخ تولد : 1341/01/16
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : azadi62@hotmail.com
زمینه تحقیقاتی : آموزش معلمين، آزمون سازي، توسعه متون تدريس، زبان شناسي
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : آموزش زبان انگلیسی
دانشگاه محل تحصیل : ازاد اصفهان سال اخذ مدرک :
عنوان پایان نامه :