گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت دولتی

بيوگرافي

نام : مهناز نام خانوادگی : کشت کار رجبی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mahnazrajabi@yahoo.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : مديريت- بانكي- تامين مالي- خط‌مشي گذاري
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد سال اخذ مدرک : 77
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : حسابداری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه آزاد سال اخذ مدرک : 83
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر حسابرسی داخلی بر عملکرد شعب بانک مسکن
دوره های آموزشی تدریس شده
عنوان دوره : حسابداری 1
محل دوره : دانشگاه پیام نور- مرکز تهران تاریخ دوره :
عنوان دوره : حسابداری 2
محل دوره : دانشگاه پیام نور- مرکز تهران تاریخ دوره :
عنوان دوره : حسابداری صنعتی1
محل دوره : دانشگاه پیام نور- مرکز تهران تاریخ دوره :
عنوان دوره : حسابداری پیشرفته 1
محل دوره : دانشگاه پیام نور- مرکز تهران تاریخ دوره :
عنوان دوره : حسابداری 1
محل دوره : دانشگاه آزاد- واحد تهران شمال تاریخ دوره :