گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : رازقی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : علوم تربیتی تعلیم و تربیت اسلامی
دانشگاه محل تحصیل : آزاد تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه : اثر امتحانات مکرر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی