• پذیرش مقاله در همایش بین المللی جهان عاری از خشونت و افراطی گری
  • پذیرش مقاله در همایش نظام بین الملل و تحولات منطقه ای؛
بيوگرافي

نام : وحید نام خانوادگی : پرست تاش
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : mymail.vp@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : سياست بين الملل