گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

بيوگرافي

نام : ظهیرالدین نام خانوادگی : فاریابی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل : zahir2698@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : مشاوره و راهنمايي
دانشگاه محل تحصیل : علوم و تحقيقات يزد سال اخذ مدرک : 92
عنوان پایان نامه : بررسي و مقايسه سازگاري زناشويي شادكامي و ميل به طلاق در ازدواجهاي سنتي و غير سنتي شهر يزد