مریم ابراهیمی
گروه آموزشی : کشاورزی-علوم دامی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - تغذیه دام

بيوگرافي

نام : مریم نام خانوادگی : ابراهیمی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : دانشجو
ایمیل دانشگاهی : mariiiiiiiiii.ebrahimi@gmail.com
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : دام و طيور