گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - روانشناسی عمومی
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: روانشناسي شخصيت

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 200
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-1976-3
تیراژ :
نوبت چاپ :

1