مهندس الهه دری
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

  • روزهای حضور اینجانب در دفتر گروه در نیمسال دوم 97 جهت مراجعه پروژه و کارآموزی (شنبه ها و یکشنبه ها هفته فرد ساعت 10 تا 12 و دوشنبه های هفته های زوج 12-10 میباشد.
کتاب ها