دانشکده : مدیریت
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مدیریت امور فرهنگی

کتاب ها

:: بررسي فاکتورهاي موثر بر تست الکلي شير خام

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : سنجش و دانش
تعداد صفحات : 88
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک : 9786002327499
تیراژ : 200
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

http://www.ahleghalam.ir/BookLists.aspx?AuthorId=15653
:: مديريت آموزشي بر اساس استاندارد 10015

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : سنجش و دانش
تعداد صفحات : 84
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786002327505
تیراژ : 500
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

http://www.ahleghalam.ir/BookLists.aspx?AuthorId=15653

1