گروه آموزشی : کشاورزی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - علوم دامي

کتاب ها

:: زالوشناسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
تعداد صفحات : 216
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-5158-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر مهرداد مدرسی - مهندس سعید صفوی پور - مهندس اشکان عمادی نیا -
:: دانشنامه مواد خوراکي مورد استفاده در تغذيه طيور

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1395
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان (اصفهان)
تعداد صفحات : 416
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-3876-4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - -

1