گروه آموزشی : علوم پایه دندانپزشکی
دانشکده : پرستاری و مامایی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زيست شناسي-ميكروبيولوژي
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: زيست شناسي سيانوباکتري ها

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 320
قطع کتاب :
شماره شابک : 1-3231-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو طهمورث پور - منیر دودی -
:: اصول ويروس شناسي پزشکي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 2960
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 8-2239-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : آرزو طهمورث پور -

1