گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - جراحي فك و دهان و صورت
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: راهنماي بيماران ارتودونسي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 124
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد متقی - الهام زمانی -
:: عوارض جراحي در ايمپلنتهاي دنداني (علل، پيشگيري و درمان)

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 200
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : محمد کتابی - ابوالفتح حسین زاده - احمد متقی - الهام زمانی -
:: تشخيص و درمان دردهاي ناحيه صورت و دهان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 148
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوالفتح حسین زاده - احمد متقی - عباس حقیقت - الهام زمانی -
:: مشکلات حين و بعد از جراحي دندان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 130
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد متقی - الهام زمانی -
:: جراحي دهان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 500
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : احمد متقی - ابوالفتح حسین زاده - الهام زمانی -

1