مهدی نفر
گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : - علوم اقتصادي
مرتبه علمي : مربي

کتاب ها

:: آزمون هاي آماري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : يارمانا
تعداد صفحات : 386
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9-7-95086-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی نفر - محمدرضا نفر -
:: راهنماي حل مسائل و تمرينات کتاب آزمون هاي آماري

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : يارمانا
تعداد صفحات : 240
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 6-8-95086-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهدی نفر - محمدرضا نفر -

1