گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی فناوری اطلاعات

کتاب ها

:: شناسه فركانس راديويي(حوزه‏ هاي کاربردي و پژوهشي)

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1393
ناشر :
نام ناشر : انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد
تعداد صفحات : 288
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-2766-9
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

1