گروه آموزشی : فیزیک
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - لیزر و فوتونیک
مرتبه علمي : استادیار

  • طرح درس فیزیک 1
کتاب ها

:: مباني ليزر و کاربردهاي کلينيکي ان در دندانپزشکي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1398
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : واحد اصفهان
تعداد صفحات : 130
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : فریناز کوهرنگیها - سیما سواد کوهی -
:: واژه نامه تشريحي فوتونيک

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سخنوران
تعداد صفحات : 200
قطع کتاب :
شماره شابک : 1-80-6975-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شریفه شاهی - امیرمسعود ریسمانچیان -

1