گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی

  • تاریخ تحویل کلیه پروژه های دانشجویان دانشگاه پیام نور روز پنج شنبه 1394/11/01 ساعت 10 صبح می باشد.
  • تاریخ تحویل کلیه کارهای عملی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ( پردیس شهید مدرس کردستان ) روز سه شنبه 1394/10/22 ساعت 14/00 می باشد.
کتاب ها

:: تعليم و تربيت چندفرهنگي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر :
نام ناشر :
تعداد صفحات : 180
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

در دست چاپ

1