گروه آموزشی : مامائي
دانشکده : پرستاری و مامایی
مرتبه علمي : مربی

کتاب ها

:: امار تولد طبيعي

زبان اصلی : فارسي
نوع : گردآوري
سال چاپ : 97
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي اصفهان
تعداد صفحات : 172
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-964-10-5337-8
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نازی کریمی -
:: نوزادان نلسون

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 90
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشرات گلبان
تعداد صفحات : 280
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9789641500759
تیراژ : 3300
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نازی کریمی - معصومه هاشمی - حوریه شایگان - بهرام قاضی جهانی - ایدین تبریزی - شهلا همت زاده -
:: دنفورث

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 92
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات گلبان
تعداد صفحات : 626
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9789641500902
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نازی کریمی - روشنک قطبی - حوریه شایگان - بهرام قاضی جهانی -
:: نوزادان نلسون

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1387
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات گلبان
تعداد صفحات : 298
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9786941500223
تیراژ : 3300
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : نازی کریمی - معصومه هاشمی - حوریه شایگان -

1