گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماري
مرتبه علمي : استادیار

  • معماری سنتی گنجینه ای است به سوی آفرینش نو
کتاب ها

:: معماري و ناشنوايان: راهکارهاي طراحي فضاهاي آموزشي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 400
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 9-4746-10-964-978
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : شیرین قاسمی سیچانی - مریم قاسمی سیچانی -

با همکاري سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس استان اصفهان
:: شهري بر هامون

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر ریاحی - دکتر مریم قاسمی سیچانی - دکتر جاوری -
:: خانه هاي ارامنه جلفاي نو اصفهان

زبان اصلی : انگليسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1385
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : فرهنگستان هنر
تعداد صفحات :
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم قاسمی سیچانی -
:: Masion d Espahan خانه هاي اصفهان

زبان اصلی : فرانسوي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد اصفهان
تعداد صفحات :
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک :
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مریم قاسمی سیچانی - پروانه خیابانی - محمد مسعود -

ترجمه اين کتاب برنده سه جايزه شد
:: معماري و اوتيسم راهکارهاي طراحي براي فضاهاي آموزشي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 192
قطع کتاب :
شماره شابک : 2-2608-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : هاجر مجاهدی - مریم قاسمی سیچانی - الهام فروزنده - -
:: آماده سازي کلاس براي کودکان اوتيسم

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1392
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انديشه گويا
تعداد صفحات : 138
قطع کتاب : رحلي
شماره شابک : 1-04-6836-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : - - مریم قاسمی سیچانی -

1