گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مشاوره و راهنمائي

کتاب ها

:: مشاوره باوالدين كودكان كم توان هوشي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : شاپورخواست
تعداد صفحات : 79
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-260-123-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1