گروه آموزشی : روانشناسی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - روانشناسی عمومی

کتاب ها

:: رازهاي كوچك براي زندگي هاي بزرگ

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : ريشه
تعداد صفحات : 215
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-04-0291-4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :
:: شك وراههاي درمان

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : پرسش
تعداد صفحات : 104
قطع کتاب :
شماره شابک : 987-600-265-038-2
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

1