گروه آموزشی : حسابداری
دانشکده : علوم انسانی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - حسابداری

  • امام علی (ع) : اگر نماز گزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را از سجده بر نخواهد داشت
کتاب ها

:: ماليه عمومي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-964-10-2500-9
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

http://www.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?Page_=publish&lang=1&sub=58&PageID=730&PageIDF=29

1