گروه آموزشی : دندانپزشکی
دانشکده : دندانپزشکی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - پریودانتیکس
مرتبه علمي : استاد

کتاب ها

:: فرهنگ لغات و اصطلاحات پريودنتولوژي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : شايان نمودار
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر محمد کتابی - امید مقدس -
:: کاربرد پيوندهاي استخواني داخل دهاني در ايمپلنتولوژي

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : شايان نمودار
تعداد صفحات :
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر محمد کتابی - امید مقدسی -
:: فرهنگ اصطلاحات ايمپلنت هاي دنداني

زبان اصلی : فارسي
نوع : ترجمه
سال چاپ :
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : شايان نمودار
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر محمد کتابی - دکتر مهدی ولی زاده -

1