گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مهندسی کشاورزی-زراعت

کتاب ها

:: مديريت تلفيقي علف هاي هرز در مزارع گندم و جو

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1397
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات هرمان
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-622-99142-9-8
تیراژ : 1000 جلد
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

1