گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - اصلاح نباتات

  • Comfort is the enemy of achievement آسایش دشمن موفقیت است
کتاب ها

:: آموزش مباني کامپيوتر و ويندوز اکس پي به زبان ساده

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1389
ناشر :
نام ناشر : ايما
تعداد صفحات :
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

1