دکتر میترا عطاآبادی
گروه آموزشی : کشاورزی-خاکشناسی
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - خاكشناسي
مرتبه علمي : استادیار

کتاب ها

:: Biomonitoring of airborne heavy metal contamination/ Air pollution-Book

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 2012
ناشر :
نام ناشر : Intech
تعداد صفحات : 26
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ :

1