گروه آموزشی : اقتصاد
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - علوم اقتصادي

کتاب ها

:: با فيثاغورث در مثلث قايم الزاويه

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1383
ناشر :
نام ناشر : خاتم سبز اهواز
تعداد صفحات : 72
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-7497-56-3
تیراژ : 2000
نوبت چاپ :

اين کتاب حاوي تعدادي از اثبات هاي موجود براي قضيه معروف فيثاغورث است
:: رياضيات عمومي

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1382
ناشر :
نام ناشر : خالدين اهواز
تعداد صفحات : 352
قطع کتاب :
شماره شابک : 964-5727-58-8
تیراژ : 1500
نوبت چاپ :

اين کتاب حاوي سر فصلهاي رياضي يک دوره کارداني رشته هاي فني مهندسي است
:: رياضي عمومي دو

زبان اصلی :
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر :
نام ناشر : خاتم سبز اهواز
تعداد صفحات : 360
قطع کتاب :
شماره شابک : 978-600-281-046-5
تیراژ : 1000
نوبت چاپ :

کتاب در سطح کارداني تاليف شده است.و حاوي موضوعات رياضي کاربردي است.

1