گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مديريت دولتي-رفتار سازماني
مرتبه علمي : دانشیار

کتاب ها

:: پايتخت هاي فرهنگي اروپا

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان(خوراسگان)
تعداد صفحات : 88
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 1-4557-10-964-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - هدیه تنهایی راد - سید وحید مدرس -
:: چشم انداز فرهنگ و هنر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : وسپان
تعداد صفحات : 244
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 7-15- 6018-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید دوازده امامی - احسان مشگلاتی اصفهانی - علی اکبر رضایی - اکبر اعتباریان -
:: مجموعه مقالات همايش راهکارهاي اصلاحي نظام اداري ايران

زبان اصلی : فارسي
نوع : مجموعه مقا
سال چاپ : 1390
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 210
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک :
تیراژ : 200
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - سجاد وجدانیان -
:: استرس در نمازخانه

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1390
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : سماء قلم
تعداد صفحات : 80
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک :
تیراژ : 5000
نوبت چاپ : 2
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: پايتخت هاي فرهنگي اروپا(استراتژي هاي موفق و تاثيرات بلند مدت)

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1396
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 88
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-10-4557-1
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - هدیه تنهایی راد - سید وحید مدرسی نجف آبادی -
:: سازماني DNA

زبان اصلی :
نوع : ترجمه
سال چاپ : 1389
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : شهيد حسين فهميده
تعداد صفحات : 120
قطع کتاب : رقعي
شماره شابک : 978-964-218-013-4
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان - عبدالحمید نادری -
:: اصلاح و تحول در نظام اداري ايران بر اساس الگوي توازن قدرت

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1387
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : انتشارات مير
تعداد صفحات : 324
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 964-95506-9-0
تیراژ : 1100
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : دکتر ناصر میر سپاسی - اکبر اعتباریان -
:: نظريه هاي مديريت و سازمان در عمل با رويکرد سازمان ها و نهادهاي فرهنگي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1391
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 228
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 978-964-100-437-0
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: نظريه ها و الگوهاي مديريت دولتي

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1385
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه ازاد اسلامي واحد خوراسگان
تعداد صفحات : 209
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 964-96616-3-8
تیراژ : 2000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -
:: چشم انداز فرهنگ و هنر

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1394
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر : وسپان
تعداد صفحات : 244
قطع کتاب :
شماره شابک : 7-15- 6018-600-978
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : حمید دوازده امامی - احسان مشگلاتی اصفهانی - علی اکبر رضایی - اکبر اعتباریان -
:: مديريت در سازمانهاي پيچيده

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : 1392
ناشر : دانشگاهي
نام ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)
تعداد صفحات : 216
قطع کتاب : وزيري
شماره شابک : 8-2114-10-964-978
تیراژ : 1000
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : اکبر اعتباریان -

1