گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - مهندسی عمران-زلزله

کتاب ها

:: ماشين آلات نوين در مهندسي راه و ساختمان

زبان اصلی : فارسي
نوع : تأليف
سال چاپ : در حال تال
ناشر : غير دانشگاهي
نام ناشر :
تعداد صفحات : 130
قطع کتاب :
شماره شابک :
تیراژ :
نوبت چاپ : 1
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : مهندس صابر فریادیان -

1